• rp_kredyty8.jpg

  Własny biznes

  Mówi się, iż dopiero własny biznes stwarza możliwości do rozpostarcia skrzydeł. Jeśli pracujemy pod przełożonym, szefem lub inną firmą nasze konto będzie zawsze pomniejszane o prowizję, podatek i zwykłą chęć zarobku innego człowieka. Dopiero rozkręcając własny biznes jesteśmy w stanie zacząć pracować na samego siebie. Początki mogą być trudne. Wszakże ...

 • rp_ekonomia37.jpg

  Dlaczego warto założyć własny biznes?

  Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. No właśnie. Może i na swój sposób jest to prawda, jednak bez wątpienia pieniądze potrzebne są do życia. Najlepszym sposobem na zdobycie pieniędzy jest praca. A z tą wiadomo jak jest w naszym kraju. Może i praca jest, ale zarobki zadowalające nie są. ...

 • rp_praca1.jpg

  Gielda papierow wartosciowych

  Rynki wtórne mogą być zorganizowane albo w postaci rynków over-the-counter, na których transakcje dokonywane są za pośrednictwem maklerów, albo w formie giełd papierów wartościowych, na których transakcje zawierane są w jednym, centralnym miejscu. Największą giełdą na świecie jest Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSĘ), obracająca tysiącami papierów wartościowych; na drugim miejscu ...

 • rp_ekonomia19.jpg

  Generowanie dochodu z marz

  Inny rodzaj działalności pozabilansowej polega na generowaniu dochodów z marż, pobieranych przez banki za oferowanie klientom specjalistycznych usług, takich jak przeprowadzanie transakcji walutowych w imieniu klienta, obsługa gwarancji popartych hipoteką (pobieranie odsetek, spłat należności głównej i wykupywanie gwarancji), poręczanie dłużnych papierów wartościowych, takich jak akcepty bankierskie (zobowiązanie banku do zapłaty ...

Dlaczego warto założyć własny biznes?

Posted by admin on Styczeń - 17 - 2016
rp_ekonomia37.jpg

Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. No właśnie. Może i na swój sposób jest to prawda, jednak bez wątpienia pieniądze potrzebne są do życia. Najlepszym sposobem na zdobycie pieniędzy jest praca. A z tą wiadomo jak jest w naszym kraju. Może i praca jest, ale zarobki zadowalające nie są.  [ Read More ]

Generowanie dochodu z marz

Posted by admin on Grudzień - 2 - 2015
rp_ekonomia19.jpg

Inny rodzaj działalności pozabilansowej polega na generowaniu dochodów z marż, pobieranych przez banki za oferowanie klientom specjalistycznych usług, takich jak przeprowadzanie transakcji walutowych w imieniu klienta, obsługa gwarancji popartych hipoteką (pobieranie odsetek, spłat należności głównej i wykupywanie gwarancji), poręczanie dłużnych papierów wartościowych, takich jak akcepty bankierskie (zobowiązanie banku do zapłaty  [ Read More ]

Fundusze lokacyjne

Posted by admin on Grudzień - 2 - 2015
rp_kredyty4.jpg

Jak wiemy , próby ominięcia regulacji, takich jak pułapy stopy procentowej depozytów lub ograniczenia odsetek wypłacanych od wkładów, doprowadziły do wypracowania przez banki innowacji, takich jak rachunki typu NÓW lub ATS. Te same siły wytworzyły nową instytucję finansową, fundusz lokacyjny rynku pieniężnego, konkurujący obecnie z bankiem o depozyty. Fundusze lokacyjne  [ Read More ]

Formacja spoleczno ekonomiczna

Posted by admin on Grudzień - 2 - 2015
rp_praca6.jpg

Określony stopień rozwoju społeczeństwa z właściwym mu sposobem produkcji, bazą i nadbudową. Charakter sił wytwórczych jest czynnikiem określającym stosunki produkcji, stosunki te zaś tworzą bazę, na której formuje się określona nadbudowa polityczna, prawna i ideologiczna. W dotychczasowym rozwoju społeczeństwa ludzkiego występowały następujące formacja społeczna:  wspólnota pierwotna, niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm oraz  [ Read More ]

FIRREA

Posted by admin on Grudzień - 2 - 2015
rp_praca4.jpg

FIRREA narzuciła ponadto nowe ograniczenia na działalność kas oszczędnościowo-pożyczkowych, w istocie zmieniając przepisy obowiązujące w sektorze S&L i przywracając wachlarz dopuszczalnych aktywów sprzed 1982 r. S&L nie mogą obecnie nabywać junk bonds, natomiast już posiadane muszą sprzedać do końca 1994 r. Limit kredytów hipotecznych ustalono na czterokrotną wartość kapitału, nie  [ Read More ]

Finansowanie posrednie

Posted by admin on Grudzień - 2 - 2015
rp_gospodarka26.jpg

Finansowanie pośrednie, w które zaangażowane są instytucje pośrednictwa finansowego, jest wielokrotnie  ważniejszym sposobem zwiększania środków finansowych  niż  finansowanie  bezpośrednie,  w  ramach  którego przedsiębiorstwa pozyskują fundusze bezpośrednio od pożyczkodawców na rynkach finansowych. Finansowanie bezpośrednie obejmuje sprzedaż papierów wartościowych (akcji i obligacji) gospodarstwom domowym.  31,9-procentowy udział akcji i obligacji jako źródła finansowania  [ Read More ]